SERTIFIKATAI

CE ženklinimas su EB direktyvos nuostatomis NORTHCLIFFE LIGHTING gerina klientų aptarnavimą ir gaminių kokybę naudojant kokybės vadybos sistemą, šia valdymo strategija, siekiama kurti kokybę visuose organizaciniuose procesuose. QMS buvo plačiai naudojama gamyboje, kokybės kontrolėje, mokslinių tyrimų ir plėtros skyriuje, švietimo programose ir klientų aptarnavimo srityje.

ISO 9001
„NORTHCLIFFE LIGHTING“ turi ISO 9001 kokybės užtikrinimo standartų akreditaciją  - tai yra išsamus įvertinimas, susijęs ne tik su kokybe, bet ir su visais įmonės veiklos aspektais. Tai yra pagrindinis mūsų nuolatinių pastangų išlaikyti išskirtinius kokybės ir paslaugų standartus bruožas.

 ISO9001 QMS certificate.pdf

ISO 14001
„NORTHCLIFFE LIGHTING“ rūpinasi gamta, aplinka ir visada ieško ekologiškų sprendimų. ISO 14001 yra aplinkos valdymo sistema, egzistuojanti siekiant padėti organizacijoms sumažinti jų veiklos poveikį aplinkai ir atitikti taikomus įstatymus, reglamentus ir kitus aplinkosaugos reikalavimus.

  ISO14001 QMS certificate.pdf

ISO 45001
Svarbiausia „NORTHCLIFFE LIGHTING“ dalis yra žmogiškieji ištekliai. ISO 45001 yra tarptautinis sveikatos ir saugos darbe standartas, sukurtas vyriausybės nepriklausomų nacionalinių ir tarptautinių standartų komitetų.

 ISO45001 QMS certificate.pdf

Naudojant kokybės valdymo sistemą kiekvienas organizacijos narys gali stengtis ir kurti klientų pasitenkinimą nuolat mažesnėmis realiomis sąnaudomis. Nuolatinis gaminio kokybės gerinimas laikomas vieninteliu būdu išlaikyti aukštą klientų pasitenkinimo lygį. CE ženklas rodo, kad gaminiai atitinka šios EB direktyvos (-ių) nuostatas, kai jie sumontuoti pagal gaminio dokumentacijoje pateiktas montavimo instrukcijas:
Europos Parlamento ir tarybos direktyva 2014/30/ES 2014 m. vasario 26 d. dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo
Europos Parlamento ir tarybos direktyva 2014/35/ES 2014 m. vasario 26 d. dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su tam tikrose įtampos ribose skirtų naudoti elektros įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo
Europos Parlamento ir tarybos direktyva 2011/65/ES 2011 m. birželio 8 d. dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo
Europos Parlamento ir tarybos direktyva 2009/125/EB 2009 m. spalio 21 d. nustatanti ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą 
ir atitinka šiuos darniuosius standartus:
EN 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2021, EN 60598-2-1:2021, EN 55015:2019/A11:2020, EN 61000-3-2:2019/A1:2021, EN 61000-3-3:2014/A2:2022, EN 61547:2020, EN 61347-1:2015/A1:2021, EN 61347-2-7:2012/FprA2:2021.
 Čia galite atsisiųsti šviestuvų sertifikatus anglų kalba pagal atskiras šviestuvų grupes:

  CE Recessed luminaires.zip
  CE Surface and suspended luminaires.zip
  CE Aluminium profile luminaires.zip
  CE Continuous line and batten luminaires.zip
  CE Diffuser and wall luminaires.zip
  CE Waterproof and cleanroom luminaires.zip
  CE Explosion-proof luminaires.zip
  CE Anti-vandal luminaires.zip
  CE Emergency lighting.zip
  CE Spotlights.zip
  CE Downlights.zip
  CE Highbays.zip
  CE Floodlights.zip
  CE Outdoor accent lighting.zip
  CE Park and Street luminaires.zip