NORTHCLIFFE LIGHTING GARANTIJOS SĄLYGOS

UAB “NORTHCLIFFE LIGHTING“/ “NORTHCLIFFE LIGHTING LTD” (“NORTHCLIFFE”) savo tiesioginiam klientui ("Pirkėjas") siūlo gaminių garantinę paslaugą pagal toliau nurodytas sąlygas ("Garantijos politika"). Garantijos politika reglamentuoja atsakomybės už gaminių ar paslaugų defektus apimtį ir būdą, taip pat garantinio remonto atlikimo būdą.


Ši garantijos politika taikoma šiems NORTHCLIFFE tiekiamiems gaminiams ir sistemoms:
- Šviestuvai su tradiciniais šviesos šaltiniais;
- Šviestuvai su LED lemputėmis;
- Išėjimo ženklai ir avariniai šviestuvai;
- Šviesos valdymo sistemos ir dalys;
- Avarinio apšvietimo valdymo sistemos ir dalys;
- Šviestuvų priedai.
Atskirai parduodamiems šviestuvo komponentams garantija netaikoma.

1.  GARANTIJOS LAIKAS

Lentelė 1: NORTHCLIFFE gaminių garantinis laikotarpis
Prailginta 5 metų garantija (3 metai + 2 metai, po NORTHCLIFFE rašytinės atitikties) LED šviestuvai, kurių vardinis eksploatavimo laikas ≥50 000 valandų, išskyrus „Emergency Lighting“ grupės šviestuvus ir EMG/EM3 parinktis, esant šioms sąlygoms:
- apšvietimo projektas, kuriam skirti gaminiai, turi būti užregistruotas NORTHCLIFFE ne vėliau kaip per 60 dienų nuo įsigijimo;
- registraciją pratęstai garantijai patvirtina NORTHCLIFFE raštu.
3-year LED šviestuvai, kurių vardinis tarnavimo laikas ≥ 30000 darbo valandų ir (arba) LED šviestuvai su EMG/EM3 galimybėmis, išskyrus: „Avarinio apšvietimo“ grupės šviestuvus
2-year - LED šviestuvai, kurių vardinis tarnavimo laikas <30000 darbo valandų;
- Šviestuvai tradiciniams šviesos šaltiniams;
- „Emergency Lighting“ grupės šviestuvai;
- Šviesos valdymo sistemos ir dalys;
- Avarinio apšvietimo valdymo sistemos ir dalys;
- Šviestuvų priedai.

1.1. Į sąrašą neįtrauktų gaminių garantijos laikotarpis gali skirtis. Dėl tikslaus gaminio garantinio laikotarpio ar projekto registracijos kreipkitės į NORTHCLIFFE srities pardavėją: sales@northcliffe.org;
1.2. Garantinis laikotarpis prasideda nuo NORTHCLIFFE sąskaitos faktūros datos. Garantiniais terminais suremontuotiems ar pakeistiems šviestuvams garantinis laikotarpis nepratęsiamas;
1.3. Garantinis laikotarpis suteikiamas tik iki aštuonių kartų per dieną įjungiamiems/išjungiamiems gaminiams, kurių maksimalus veikimo laikas – 4200 valandų per metus. Kitu atveju garantinis laikotarpis bus atitinkamai pakoreguotas.

2. GARANTIJOS SĄLYGOS

Ši garantija galioja šiomis sąlygomis:
2.1. Gaminius tinkamai sandėliuoja ir montuoja kvalifikuoti elektrikai pagal montavimo instrukcijas;
2.2. Gaminiai naudojami pagal prekės duomenų lapą;
2.3. Ši garantija taikoma tik gaminių gedimams, atsiradusiems dėl komponentų defektų, inžinerinių ar gamybos defektų;
2.4. Jei gaminio duomenų lape nenurodyta kitaip, šviestuvai skirti naudoti standartinėmis sąlygomis. Standartinėms sąlygoms būdinga aplinkos temperatūra nuo -10°C iki +25°C, slėgis nuo 960 iki 1050 hPa ir drėgmė nuo 40 iki 60%. Produktai neturėtų būti naudojami tokiomis sąlygomis, kurios kelia pavojų jų struktūrai, dažų dangoms ar šviestuvuose sumontuotai elektros įrangai, nebent duomenų lape nurodyta kitaip. Šios sąlygos yra didelė drėgmė, aukšta aplinkos temperatūra, dirbtinių šilumos šaltinių poveikis, dulkėta aplinka ir kenksmingų cheminių medžiagų buvimas aplinkoje, UV spinduliuotė, smūgiai ir vibracijos. Prieš pirkdamas Pirkėjas privalo pasidomėti konkrečiomis šviestuvų naudojimo sąlygomis, nebent jos nurodytos techninėse medžiagose;
2.5. Esant ypač ekstremalioms aplinkos sąlygoms, pavyzdžiui, pakrantės zonose ir tuneliuose, prieš įrengiant turi būti susitarta su gamintoju raštu. Tik tokiu susitarimu gali būti suteikiama garantija;
2.6. Šviestuve naudojamos lempos turi atitikti IEC standartus;
2.7. Keičiant LED modulius galimi šviesos charakteristikų nukrypimai dėl šviestuvo veikimo sąlygų ir LED technologijos pažangos;
2.8. Naujų LED šviestuvų optinių ir elektrinių duomenų tolerancijos diapazonas yra ±10 %. Šviesos srauto praradimas iki 0,6% per 1000 darbo valandų ir nedidelis LED modulių spalvos pasikeitimas yra laikomas normaliu ir garantija netaikoma;
2.9. Garantija netaikoma: dėl susikaupusių nešvarumų, gedimų, atsiradusių dėl nenugalimos jėgos, elektros tiekimo sąlygų, įskaitant maitinimo šuoliais, viršįtampą, netinkamus laidus ar bet kokius mechaninius pažeidimus, kuriems NORTHCLIFFE negali turėti įtakos; natūraliai susidėvėjusioms sudedamosioms dalims, pvz., lempoms, akumuliatoriams ir starteriams; plastikinėms dalims dėl natūralių senėjimo procesų pakitusioms dalims arba padidinus šių dalių trapumą; už bet kokius neleistinus techninius pakeitimus ar komponentų pakeitimus; jei per nustatytą terminą nebuvo visiškai sumokėta už prekes; nes defektas atsirado dėl NORTHCLIFFE pagal bet kurį Pirkėjo pateiktą brėžinį, dizainą, instrukcijas ar specifikacijas.

3. GARANTINIS VEIKIMAS

3.1. Gaminio gedimo atveju pagal aukščiau nurodytas sąlygas NORTHCLIFFE savo nuožiūra:
- sutaisyti nekokybišką prekę;
- išduoti pakaitinį komponentą arba gaminį;
- išrašyti kreditinę sąskaitą faktūrą už sugedusį komponentą ar gaminį, jei gaminys ar dalis buvo nutraukta arba jo nėra, o NORTHCLIFFE neturi galimybės tiekti analogiškos prekės ar dalies.

3.2. Bet kokios papildomos išlaidos (pvz., išmontavimas, sugedusių komponentų ar gaminių gabenimas, išmetimas, montavimas, važiavimo laikas, kėlimo įrankiai ir pastoliai) arba kitoms išlaidoms, atsirandančioms dėl įrengimo gedimo arba išlaidoms, susijusioms su netiesiogine žala, ši garantija netaikoma.
3.3. Jeigu susitariama sutaisyti nekokybišką prekę, Pirkėjas savo lėšomis grąžina prekę, kurią skundžiama, su visais priedais ir dokumentacija NORTHCLIFFE. Grąžinamos prekės negali būti sugadintos nei fiziškai, nei dėl natūralių priežasčių.
3.4. NORTHCLIFFE skundą išnagrinėja per 14 dienų nuo prekės pristatymo į jos patalpas dienos. Apie šio tyrimo rezultatus Pirkėjas bus informuotas el. paštu.
3.5. Jeigu skundas pripažįstamas negaliojančiu, Pirkėjo pareiga yra pasirūpinti prekės atsiėmimu. Jei prekė liko neatsiimta po to, kai NORTHCLIFFE išdavė atitinkamą pranešimą, Pirkėjas privalo padengti visas išlaidas, susijusias su prekės saugojimu ar pristatymu atgal;
3.6. Sutaisyti gaminiai arba pakeisti komponentai ir gaminiai pagal pretenziją Pirkėjui bus išsiųsti kartu su kita planuojama siunta. Priešingu atveju Pirkėjas apmokestins papildomas transportavimo išlaidas;
3.7. Ši garantija galioja Europos ekonominėje erdvėje (EEE), įskaitant Jungtinę Karalystę, taip pat šias šalis: Albaniją, Baltarusiją, Bosniją ir Hercegoviną, Kosovą, Moldovą, Juodkalniją, Šiaurės Makedoniją, Rusiją, Serbiją, Šveicariją, Turkiją ir Ukrainą. Pagal pageidavimą garantija gali būti pratęsta kitoms šalims;
3.8. NORTHCLIFFE pasilieka teisę patikrinti, ar pretenzija atitinka šios garantijos sąlygas. Tuo atveju, kai pretenzija dėl garantijos yra nepagrįsta, visas su tuo susijusias išlaidas turi pats Pirkėjas.

4. REIKALAVIMŲ TAIKYMAS

4.1. Prieš pareikšdamas skundą Pirkėjas privalo nuodugniai patikrinti, ar garantija pagal Garantijos politikos nuostatas galioja konkrečiu atveju.
4.2. Sugedusio gaminio garantinį aptarnavimą galima kreiptis į klientų aptarnavimo vadybininką arba tiesiogiai į Kokybės skyrių el. paštu quality@northcliffe.org
4.3. Pretenzija turi būti pareikšta per 30 kalendorinių dienų nuo defekto ar pažeidimo atskleidimo ir bet kuriuo atveju per garantinį laikotarpį. Skundai registruojami ir nagrinėjami tik tuo atveju, jei pateikiamas prekės pavadinimas, kiekis, pirkimo dokumento (sąskaitos faktūros) numeris ir detalus nustatyto defekto aprašymas (pagal pageidavimą gali prireikti papildomos informacijos).

4.4. Garantines paslaugas NORTHCLIFFE teikia adresu:
UAB „NORTHCLIFFE LIGHTING“
Raudondvario pl. 101
LT-47184 Kaunas, Lietuva

5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

5.1. NORTHCLIFFE pasilieka teisę keisti garantijos sąlygas be išankstinio įspėjimo. Bet kokie tokie pakeitimai galioja visiems NORTHCLIFFE užsakymams tokio pakeitimo įsigaliojimo dieną arba vėliau;
5.2. Pirkėjas, išsiųsdamas užsakymą, sutinka su Garantijos politikoje nurodytomis sąlygomis, su kuriomis Pirkėjas susipažino NORTHCLIFFE interneto svetainėje: www.northcliffe.org;
5.3. NORTHCLIFFE atstovams suteikiama teisė prieiti prie sugedusio Gaminio prieš jį išmontuojant ir (arba) prie elektros tinklo, prie kurio Gaminys buvo prijungtas patikrinti. Bet koks šios teisės apribojimas atleis NORTHCLIFFE nuo garantinių įsipareigojimų, susijusių su šiuo pažeidimu;
5.4. Pirkėjas pripažįsta, kad Prekių pirkimo kaina yra pagrįsta ir atspindi tinkamą rizikos ir šalių įsipareigojimų, susijusių su garantija, paskirstymą;
5.5. NORTHCLIFFE atsakomybė ribojama iki kainos, kurią Pirkėjas sumokėjo už nurodytą prekę. NORTHCLIFFE jokiu būdu nebus atsakinga už jokius specialius, atsitiktinius, netiesioginius ar pasekminius nuostolius, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, pajamų / pelno praradimą, sutarties praradimą, projekto praradimą, nuostolius dėl programinės įrangos naudojimo, duomenis, nuomos mokėjimą už pakaitinę įrangą, darbų sustabdymą, sugadinimą turtui, žalą naudojimui, pakaitalo įsigijimą ar bet kokias trečiųjų asmenų pretenzijas, kylančias iš bet kokios garantijos ar sutarties.

Įsigaliojimo data: 2020-04-29

Čia galite atsisiųsti naujausias "WARRANTY TERMS AND CONDITIONS" (GARANTINES SĄLYGAS) anglų kalba:

 Warranty terms&conditions (3+2 years).pdf