Kuriame Lietuvos ateitį

Programa
Europos Sąjungos fondų
investicijos 2014–2020

http://www.esinvesticijos.lt/lt/2014-2020_ES_fondu_zenklas

UAB ,,Northcliffe lighting" vystanti inovatyvius, patikimus bei konkurencingus profesionalaus apšvietimo sprendimus, nusprendė 2020 metais investuoti į savo veiklą diegiant gamybos resursų planavimo, įmonės procesų valdymo programas ir gamybinių procesų skaitmenizavimą bei automatizavimą.

Finansavimą skyrė Europos regioninės plėtros fondas. Lėšos bus panaudojamos įgyvendinti projektą Nr.03.3.1-LVPA-K-854-02-0046 “Gamybos skaitmeninimo technologijų diegimas ir plėtra UAB”Northcliffe Lighting”  760 493,32 Eur,  įmonė skirs nuosavas lėšas sumoje 1 356 630,46 Eur.

Projekto pradžia - 2020m 11 mėn. pabaiga - 2022 metų 11 mėn.