Kuriame Lietuvos ateitį

Programa
Europos Sąjungos fondų investicijos 2014–2020


UAB „Northcliffe lighting“ vystanti inovatyvius, patikimus bei konkurencingus profesionalaus apšvietimo sprendimus, nusprendė 2020 metais investuoti į savo veiklą diegiant gamybos resursų planavimo, įmonės procesų valdymo programas ir gamybinių procesų skaitmenizavimą bei automatizavimą.

Finansavimą skyrė Europos regioninės plėtros fondas. Lėšos bus panaudojamos įgyvendinti projektą Nr.03.3.1-LVPA-K-854-02-0046 „Gamybos skaitmeninimo technologijų diegimas ir plėtra UAB „Northcliffe Lighting“ 760 493,32 Eur, įmonė skiriamų nuosavų lėšų suma 1 356 630,46 Eur.

Projekto pradžia - 2020 metų 11 mėn., pabaiga - 2023 metų 12 mėn.