Kuriame Lietuvos ateitį
Programa
Europos Sąjungos fondų investicijos 2014–2020

UAB „Northcliffe Lighting“ 2019 metais pradėjo įgyvendinti projektą „Dalyvavimas parodose „Elfack“, „Light Middle East“, „Valo light“ ir kt.“, kurio metu įmonė dalyvaus devyniose tarptautinėse parodose.

Projekto tikslas - įmonės įvaizdžio ir žinomumo stiprinimas parodų metu bei įmonės gaminamos produkcijos asortimento pristatymas.

Projektas bus įgyvendinamas pagal Lietuvos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „Naujos galimybės LT“ (03.2.1-LVPA-K-801-05-0107). Projekto įgyvendinimui iš Europos regioninės plėtros fondo buvo skirta maksimali 45000 Eur suma. Ši suma padengs 50 proc. projekto išlaidų ir stipriai prisidės prie įmonės galimybių pasiekti projekto tikslų.

Projektą numatoma įgyvendinti iki 2023 metų kovo mėn.