SĄLYGOS IR NUOSTATOS

Northcliffe lighting

Prisijungdami ir naudodami www.northcliffe.org, jūs sutinkate laikytis čia aprašytų sąlygų ir nuostatų. Nesilankykite svetainėje ir nesinaudokite jos paslaugomis, jei nesutinkate su visomis čia išdėstytomis sąlygomis.
Ši svetainė, įskaitant jos turinį, priklauso JSC “NORTHCLIFFE LIGHTING” (vadinamu “NORTHCLIFFE”), nebent nurodta kitaip. Visos teisės saugomos. Jums leidžiama saugoti ištraukas iš „NORTHCLIFFE“ svetainės ir spausdinti jų kopijas tik asmeniniam, nekomerciniam naudojimui. Bet koks kitas šios svetainės naudojimas, vertimas, atgaminimas, pritaikymas, bet kokie kiti pakeitimai, platinimas ar saugojimas bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis, visiškai ar iš dalies, be išankstinio raštiško „NORTCLIFFE“ leidimo yra draudžiamas.

Privatumo politika
Šioje privatumo politikoje aprašoma www.northcliffe.org privatumo praktikos. Ši privatumo politika taikoma tik šioje svetainėje surinktai informacijai.
Mes esame vieninteliai šioje svetainėje surinktos informacijos savininkai. Turime prieigą/ renkame tik informaciją, kurią jūs savanoriškai mums pateikiate el. paštu arba kitu tiesioginiu kontaktu su jumis. Šios informacijos niekam neparduosime ir neišnuomosime.
Jūsų informaciją naudosime atsakydami jums, atsižvelgdami į priežastį, dėl kurios susisiekėte su mumis. Mes nesidalinsime jūsų informacija su jokia trečiąja šalimi, nepriklausančia mūsų organizacijai, išskyrus atvejus, kai tai būtina jūsų užsakymui įvykdyti, pvz. siųsti pavyzdį.
Nebent paprašysite mūsų to nedaryti, ateityje galime susisiekti su jumis el. paštu ir pranešti apie specialius pasiūlymus, naujus produktus ar paslaugas arba šios privatumo politikos pakeitimus.
Galite bet kada atsisakyti bet kokių būsimų kontaktų su mumis. Bet kuriuo metu galite atlikti šiuos veiksmus susisiekę su mumis mūsų svetainėje nurodytu el. paštu arba telefono numeriu:

  1.       Pažiūrėkite, kokius duomenis apie jus turime, jei tokių yra;
  2.       Keisti/taisyti bet kokius apie jus turimus duomenis;
  3.       Ištrinti visus turimus duomenis apie jus;
  4.       Išreikškite bet kokį susirūpinimą dėl to, kad naudojame jūsų duomenis.

Kandidatų asmens duomenų tvarkymas. Kandidato privatumo politika

Duomenų valdymas
Mes renkame ir tvarkome tik tuos jūsų duomenis, kurie yra būtini mūsų veiklai. Asmens duomenys bus tvarkomi teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tiek, kiek būtina tikslams pasiekti. Garantuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus perduoti kitiems be teisėto pagrindo. Jūsų duomenys tvarkomi registracijos Northcliffe lighting svetainėje tikslu, jei atsakote į konkretų mūsų svetainėje paskelbtą skelbimą arba savanoriškai pateikiate kandidato paraišką. Jei atsakysite į konkretų paskelbtą skelbimą arba pateiksite savanorišką paraišką, jūsų duomenys bus tvarkomi kandidatų paieškai ir atrankai, t. y. tiesioginiam „NORTHCLIFFE“ įdarbinimui.
Tvarkydami Jūsų asmens duomenis laikomės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nurodytų asmens duomenų tvarkymo.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai
Tvarkome jūsų asmens duomenis: įvertinti ir atrinkti tinkamiausią kandidatą įdarbinimui ir/ar praktikai - įdarbinimo proceso administravimas. Kandidatų duomenų bazės kaupimas (jūsų sutikimu), kad pasiūlytume nemokamą darbą / praktikos pozicijas „NORTHCLIFFE“.

Kokius asmens duomenis tvarkysime? Iš kokių šaltinių renkame jūsų asmens duomenis?
Aukščiau nurodytais tikslais galime tvarkyti šiuos duomenis: Jūsų vardas, pavardė, gimimo data, adresas, išsilavinimas, patirtis, profesija, dabartinė profesija, asmeninės ir kitos savybės, el. pašto adresas, telefono numeris, jūsų kontaktinė informacija su mumis ir darbdaviu, jūsų vertinimo rezultatai, jūsų nuotraukos, garso ir vaizdo įrašai ir kt. „NORTCLIFFE“ renka asmeninius duomenis, kuriuos gauna: tiesiai iš jūsų – kai atsakote į mūsų darbo skelbimą ir / arba pateikiate savo CV ir / arba motyvacinį laišką ir kitus paraiškos dokumentus, taip pat informaciją apie jūsų kandidatūrą, CV ir/ar kitus kandidatavimo dokumentus iš subjektų, teikiančių darbo paieškos, atrankos ir/ar tarpininkavimo paslaugas, tam tikrą informaciją iš trečiųjų šalių, tokių kaip jus rekomenduojančių asmenų, esamų ar buvusių darbdavių, informacija bus renkama tik tokiu atveju, jei sutinkate kreiptis į savo nurodytą darbdavį ir/ar kitą asmenį.

Duomenų saugojimo laikotarpis
Jūsų asmens duomenys bus saugomi popieriniu ir / arba skaitmeniniu formatu. Jūsų asmens duomenys tvarkomi iki atrankos į kandidato pareigas pabaigos. Gavus jūsų sutikimą, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi siekiant juos kaupti mūsų duomenų bazėje, jūsų asmens duomenis saugosime 3 (trejus) metus. Jūs pasiliekate teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir prašyti pašalinti jūsų duomenis iš Kandidatų duomenų bazės.
Pasibaigus jūsų duomenų tvarkymo ir saugojimo politikos terminui, jūsų duomenis sunaikinsime. Taip pat politikos atvejais mes kuo greičiau patikimai ir neatšaukiamai pašalinsime jūsų duomenis per pagrįstą laiką.

Duomenų apdorojimo būdai
Duomenų tvarkymo tvarka grindžiama teisingumo, teisėtumo, skaidrumo ir duomenų mažinimo (specialaus privatumo) principais. Duomenys gali būti tvarkomi rankiniu būdu arba automatizuotomis įrašymo, apdorojimo ir perdavimo priemonėmis, kuriems bus taikomi tinkami techniniai ir organizaciniai metodai, užtikrinantys duomenų saugumą, konfidencialumą, vientisumą, prieinamumą, sistemų ir paslaugų atsparumą bei siekiant išvengti duomenų praradimo; sunaikinimo, neteisėtos prieigos ar atskleidimo ir neteisėto naudojimo rizikos; taip pat imamasi priemonių užtikrinti greitą duomenų panaikinimą ar ištaisymą, jei jų tvarkymas neatitinka nustatytų tikslų.

Nuorodos į kitas svetaines
Svetainėje gali būti nuorodų į kitas svetaines, kurių mes nekontroliuojame arba kurios mums nepriklauso. „NORTCLIFFE“ nėra atsakinga ir neatsako už informaciją ar medžiagą, kurią pateikia tokios trečiosios šalies svetainės. Rekomenduojame perskaityti visų trečiųjų šalių svetainių naudojimo sąlygas ir privatumo pareiškimus prieš naudojant tokias svetaines arba pateikiant bet kokius asmens duomenis ar bet kokią kitą informaciją tokiose svetainėse ar per jas.

Slapukų politika
Naudodamiesi www.northcliffe.org svetaine, jūs sutinkate, kad mes naudotume slapukus pagal šią slapukų politiką. Jei nesutinkate, kad tokiu būdu mes naudotume slapukus, turėtumėte atitinkamai nustatyti savo naršyklės nustatymus arba nesinaudoti šia svetaine. Jei išjungsite mūsų naudojamus slapukus, tai gali turėti įtakos jūsų naudojimo patirčiai šioje svetainėje.
Kas yra slapukai? Slapukai yra failai arba informacijos dalys, kurios gali būti saugomos jūsų kompiuteryje ar kituose įrenginiuose, kuriuose veikia internetas, kai lankotės www.northcliffe.org svetainėje. Slapuke paprastai yra svetainės, iš kurios slapukas buvo gautas, pavadinimas, slapuko „eksploatavimo laikas“ (t. y. kiek laiko jis išliks jūsų įrenginyje) ir reikšmė, kuri paprastai yra atsitiktinai sugeneruotas unikalus skaičius.
Kam mes naudojame slapukus? Naudojame slapukus, kad mūsų www.northcliffe.org svetainė būtų lengviau naudojama ir geriau pritaikytume šią svetainę bei mūsų produktus ir paslaugas pagal jūsų interesus ir poreikius. Slapukai taip pat gali būti naudojami siekiant paspartinti jūsų būsimą veiklą ir patirtį mūsų svetainėje.

Įspėjimas
Visa informacija, kurią „NORTHCLIFFE“ teikia ar jos vardu, susijusi su jos gaminiais, duomenų, rekomendacijų ar kitokio pobūdžio, yra paremtas moksliniais tyrimais ir sąžiningai laikomas patikimu, tačiau „NORTCLIFFE“ neprisiima jokios atsakomybės ir nesuteikia jokių garantijų, aiškiai ar numanomai, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, nuosavybės teises, tinkamumą parduoti, tinkamumas tam tikram tikslui arba bet kokia garantija, kylanti iš prekybos, naudojimo ar bet kokios prekybos praktikos, susijusios su pirmiau nurodytos informacijos ar gaminio taikymu, apdorojimu ar naudojimu. Vartotojas prisiima visą atsakomybę už visos pateiktos informacijos naudojimą ir turi patikrinti jos kokybę bei kitas savybes arba bet kokias pasekmes, atsirandančias naudojant visą tokią informaciją.

Taikytina teisė
Naudojimuisi svetaine ir šiam pranešimui taikomi Lietuvos įstatymai. Jei įstatymai nenustato kitaip, Lietuvos teismai turi išimtinę jurisdikciją ir vietą nagrinėti bet kokius ginčus, kylančius dėl www.northcliffe.org svetainės naudojimo ir šio pranešimo.

Atnaujinta: 31 Sausio 2018m.