Kuriame Lietuvos ateitį

Programa
Europos Sąjungos fondų
investicijos 2014–2020

http://www.esinvesticijos.lt/lt/2014-2020_ES_fondu_zenklas

UAB "Northcliffe lighting", developing innovative, reliable and competitive professional lighting solutions, decided to invest in its activities by implementing production resource planning, enterprise process management programs and digitization and automation of production processes in 2020.

The finances is appointed from the European Regional Development Fund. The funds will be allocated to the project No.03.3.1-LVPA-K-854-02-0046 “Implementation and development of production digitization technologies UAB” Northcliffe Lighting” 760493,32 Eur, the company will allocate own funds amount of the sum is 1 356 630,46 Eur.

Project start in 11 months of 2020. end - 11 months of 2022.

____________________________________________________________________

UAB ,,Northcliffe lighting" vystanti inovatyvius, patikimus bei konkurencingus profesionalaus apšvietimo sprendimus, nusprendė 2020 metais investuoti į savo veiklą diegiant gamybos resursų planavimo, įmonės procesų valdymo programas ir gamybinių procesų skaitmenizavimą bei automatizavimą.

Finansavimą skyrė Europos regioninės plėtros fondas. Lėšos bus panaudojamos įgyvendinti projektą Nr.03.3.1-LVPA-K-854-02-0046 “Gamybos skaitmeninimo technologijų diegimas ir plėtra UAB”Northcliffe Lighting”  760 493,32 Eur,  įmonė skirs nuosavas lėšas sumoje 1 356 630,46 Eur.

Projekto pradžia - 2020m 11 mėn. pabaiga - 2022 metų 11 mėn.