W_02.jpg

Creating the future of
Lithuania

Operational Program of the
European Union Funds’
Investments for 2014-2020

                                                                        http://www.esinvesticijos.lt/lt/2014-2020_ES_fondu_zenklas

UAB "Northcliffe lighting", developing innovative, reliable and competitive professional lighting solutions, decided to invest in its activities by implementing production resource planning, enterprise process management programs and digitization and automation of production processes in 2020.

Will be allocated from the European Union structural funds to the project No.03.3.1-LVPA-K-854-02-0046 “Implementation and development of production digitization technologies UAB” Northcliffe Lighting ”EUR 760493.32, the company will allocate own funds in the amount of 1 356 630 46 Eur.

 

Project start in 11 months of 2020. end - 11 months of 2022.

                                                                                                                                   

UAB ,,Northcliffe lighting" vystanti inovatyvius, patikimus bei konkurencingus profesionalaus apšvietimo sprendimus, nusprendė 2020 metais investuoti į savo veiklą diegiant gamybos resursų planavimo, įmonės procesų valdymo programas ir gamybinių procesų skaitmenizavimą bei automatizavimą.

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bus skiriama projektui  Nr.03.3.1-LVPA-K-854-02-0046 “Gamybos skaitmeninimo technologijų diegimas ir plėtra UAB”Northcliffe Lighting”  760493,32 Eur,  įmonė skirs nuosavas lėšas sumoje 1 356 630,46 Eur.

Projekto pradžia 2020m 11 mėn. pabaiga- 2022 metų 11 mėn.